ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. ΓΙΑ ΤΟ 2011

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΤΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. ΓΙΑ ΤΟ 2011Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας και η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή των μελών που παραβρέθηκαν ήταν απογοητευτικά μικρή σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων…