ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτεwww.e-aitisi.sch.grΚαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτών να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους Πίνακες του κλάδου ή και της ειδικότητάς τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί…