ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π.Ε.ΣΥ.Θ. ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2011
Α.Π.181
6

Προς:
την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κα Άννα Διαμαντοπούλου
την Υφυπουργό
Ευή Χριστοφιλοπούλου
τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
κο Κλήμη Ναυρίδη

τον Σύμβουλο Καλλιτεχνικών
κο Γιώργο Σιγάλα


Κοινοποίηση:
Ο.Λ.Μ.Ε.
Δ.Ο.Ε.
Τ.Θ.Σ. Αθήνας
Τ.Θ.Σ. Πάτρας
Τ.Θ.Σ. Πελλοπονήσου
Τμήμα Θεάτρου Θεσσαλονίκης
Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Π.Ε.ΠΟ.ΘΕ.
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών μαθημάτων
Ενώσεις Μουσικολόγων

Θέμα: ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ Π.Ε.32
Είναι δυστυχώς προφανής η πρόθεση του Υπουργείου να συρρικνώσει πλήρως την Αισθητική Αγωγή στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το αντικείμενο της ήδη περιορισμένης Θεατρικής Αγωγής.
Με την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών, το μάθημα «Στοιχεία Θεατρολογίας» καταργείται πλήρως ως μάθημα επιλογής από το Λύκειο.
Στο Γυμνάσιο έκπληξη, προκαλεί η εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες – Πολιτισμός — πρόταση α΄, δεδομένου του ότι δεν προτείνεται καν το Θέατρο και η Θεατρική Αγωγή ως αντικείμενα διδασκαλίας πάνω στην λογική της εκμετάλλευσης των υπαρχουσών δομών και έμψυχου δυναμικού παραγνωρίζοντας το γεγονός των 65 διορισμένων συναδέλφων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά τον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. το 2008, αλλά και των επικείμενων διορισμών συναδέλφων σύμφωνα και με την δέσμευση του Υπουργείου έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου βάσει του νόμου της 19ης Μαρτίου 2010.
Ως χρήσιμη πληροφορία αξίζει να παρατεθεί το παρακάτω μικρό ιστορικό αποτέλεσμα της προχειρότητας και της έλλειψης σχεδιασμού από το Υπουργείο Παιδείας: ενώ το 2000 οι πρώτες τοποθετήσεις ωρομίσθιων τότε θεατρολόγων, έγιναν στη Β΄βάθμια στα πλαίσια των προαιρετικών μαθημάτων για να διδάξουν Θεατρική Αγωγή, από το 2004 «αποκλείστηκε» κάθε δυνατότητα διδασκαλίας του κλάδου σε αυτή. Ακόμα κι όταν μπήκε το μάθημα «Θεατρική Αγωγή/Στοιχεία Θεατρολογίας» στην Α΄ Λυκείου κανένας θεατρολόγος δεν κλήθηκε να το διδάξει. Με κορύφωση, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων διορισμών του κλάδου το 2008, μετά τον πρώτο για τον κλάδο Π.Ε.32 διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π, σε κάποιες περιοχές ο διορισμένος θεατρολόγος να κάνει γραφειοκρατική εργασία και να προσλαμβάνεται ωρομίσθιος φιλόλογος για να διδάξει το μάθημα θεατρολογίας!
Η ιστορία συνεχίζεται και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφού μετά από 8 χρόνια διδασκαλίας από ωρομίσθιους και πάλι θεατρολόγους, του μαθήματος Θεατρική Αγωγή στην μεσημεριανή ζώνη των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων (2002-2010) με αρχική χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ, γίνονται τοποθετήσεις αναπληρωτών για το μάθημα μόλις το 2010 στα σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. και πάλι μέσω Ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.
Ακόμα πιο εξωφρενική είναι η πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η λεγόμενη πρόταση β´ για το Επιστημονικό Πεδίο: Πολιτισμός — Δραστηριότητες Τέχνης, η οποία προσθέτει στις λεγόμενες δραστηριότητες τέχνης, την οπτικοακουστική έκφραση, και τον χορό- κίνηση, και συνοδεύεται από την προκλητική απόφαση του Υπουργείου να αναθέσει τα αντικείμενα αυτά – εικαστικά, μουσική, θέατρο, οπτικουακουστική έκφραση και χορό-κίνηση-, σε όποια ειδικότητα εκδηλώσει ενδιαφέρον να τα διδάξει! Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α.118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄).
Υποβιβάζεται έτσι το αντικείμενο του θεάτρου σε δραστηριότητα τέχνης. Σε καμία περίπτωση δεν προωθείται ως αντικείμενο αυτόνομο και ισάξιο με τα άλλα αντικείμενα της αισθητικής παιδείας θέτοντας παράλληλα αδύνατη την συνέχεια του και την εξέλιξή του και ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης στους μαθητές εφόσον και πάλι το Υπουργείο υιοθετώντας την πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δεν το προσφέρει στο Γυμνάσιο.
Επιπλέον η πρόταση του Π.Ι. για κάθετη ηλικιακή ανάπτυξη των διδασκόμενων αντικειμένων Αισθητικής Αγωγής, προβληματίζει ιδιαίτερα εξαιτίας της αντιπαιδαγωγικής του διάστασης και του ελλιπούς σχεδιασμού.
Η προχειρότητα και η αντιεπιστημονική σκέψη διαγράφονται ξεκάθαρα δυστυχώς τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην πρόθεση του Υπουργείου για το αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν έχουμε καμία νέα πρόταση περί του ισχύοντος Αναμορφωμένου Προγράμματος σε 961 Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
Σχολεία που λειτουργούν με αυτό το αναμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα από πέρυσι, χωρίς να υπάρχουν κριτήρια υλικοτεχνικής υποδομής για την εύρυθμη λειτουργία τους, και φυσικά χωρίς να υπάρχει από πλευράς Υπουργείου σχεδιασμός και εξασφάλιση πόρων για την διατήρηση και διεύρυνσή τους, καθώς και το πρόγραμμα αυτό, χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. και η βιωσιμότητά του μετά το 2013, που λήγει η χρηματοδότηση, τίθεται εν αμφιβόλω.
Δυστυχώς και εδώ, οι οδηγοί εκπαιδευτικών που εκδόθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την διδασκαλία των αντικειμένων των Εικαστικών, της Μουσικής και της Θεατρικής Αγωγής και μολονότι υπάρχει υπουργική απόφαση από την έναρξη λειτουργίας των σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. για ανάθεση των μαθημάτων αυτών σε εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων, Π.Ε.08, Π.Ε.16 και Π.Ε.32, οι συγκεκριμένοι οδηγοί απευθύνονται και πάλι σε όποιον εκπαιδευτικό εκδηλώσει ενδιαφέρον να διδάξει το αντικείμενο!
Όλα τα παραπάνω έρχεται να συμπληρώσει η καθυστέρηση πρόσληψης αναπληρωτών για την λειτουργία των σχολείων αυτών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Μόλις την 11η Νοεμβρίου και πάλι αργά το απόγευμα, ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών μόνο μειωμένου ωραρίου, για το αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής, και μόνο φυσικά σε Δημοτικά Σχολεία καθώς το Θέατρο δεν κρίθηκε από το Υπουργείο απαραίτητο αντικείμενο για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Κατόπιν όλων αυτών ζητούμε την άμεση ανάκληση της Υπουργικής απόφασης που καταργεί το μάθημα «Στοιχεία Θεατρολογίας» από το Λύκειο, καθώς και της υπουργικής απόφασης που αφορά στην ανάθεση μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής για το Νέο Σχολείο-πρόταση β.
Ζητούμε την προσθήκη του Θεάτρου ως αντικειμένου αυτόνομου στην πρόταση α΄ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με την παράλληλη ίδρυση του κλάδου ΠΕ32- Θεατρικών Σπουδών και την ίδρυση οργανικών θέσεων και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του Υπουργείου στην αρχική ανακοίνωση για το Ενιαίο Αναμορφωμένο πρόγραμμα στα Δημοτικά Σχολεία.
Ζητούμε συνάντηση τόσο με το Υπουργείο όσο και με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκειμένου να εκθέσουμε τις απόψεις μας και να ενημερωθούμε για το σκεπτικό και τον σχεδιασμό για το αντικείμενο του Θεάτρου και το μέλλον της Θεατρικής Αγωγής ως διδασκόμενο μάθημα στην εκπαίδευση.
Δυστυχώς οι υποσχέσεις του Υπουργείου για αποσαφήνιση των ανωτέρω τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν υλοποιηθεί όπως και οι υποσχέσεις για διάχυση των αντικειμένων Τέχνης στην εκπαίδευση. 
Κοινοποιούμε την επιστολή μας αυτή στις συνδικαλιστικές ενώσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ζητούμε την άμεση στήριξή τους στις προσπάθειές μας.
Την κοινοποιούμε επίσης στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και Θεάτρου της χώρας και ζητούμε την στήριξη των Πανεπιστημιακών μας Δασκάλων για τα δίκαια και χρονίζοντα αιτήματά μας.
Καθώς και σε επιστημονικές ενώσεις, συλλόγους εκπαιδευτικών και φορείς που αγωνιούν για το μέλλον της εκπαίδευσης και όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζονται σταθερά προκειμένου η Αισθητική Παιδεία και ειδικά το Θέατρο, η καλλιτεχνική έκφραση και η ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού μέσω της Τέχνης, να καταλάβει επιτέλους την αρμόζουσα θέση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. 

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: