ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 22/1/2012Σήμερα στις 22/1/2012 διεξήχθησαν νόμιμες εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων.Από τα εκατόν τριάντα έξι (136) ταμειακώς οικονομικά ενήμερα μέλη για το 2012 ψήφισαν εβδομήντα τρία (73)…