Γ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΠΡΟΣΟΧΗ

Γ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΠΡΟΣΟΧΗ Συνάδελφοι,Ανακοινώθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. η Γ΄ Φάση Αναπληρωτών και για το αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής πλήρες και μειωμένου ωραρίου. Για τον πίνακα των ονομάτων πατήστε εδώ Προσοχή: στον πίνακα περιλαμβάνονται και ονόματα συναδέλφων για τους οποίους…