ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ32 – Δ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ32 Αγαπητοί Συνάδελφοι,  ανακοινώθηκε η Δ'  Φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, στους οποίους περιλαμβάνονται 13 προσλήψεις του κλάδου ΠΕ32 (Θεατρικών Σπουδών).Σημειώνουμε ότι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου…