ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ Μετά από αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τους υπευθύνους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Προσωπικού) σχετικά με το θέμα των μετατάξεων, ΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να καταθέσουν κανονικά τις αιτήσεις τους και σε περίπτωση κωλύματος…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/3/2013Σήμερα στις 31/3/2013 διεξήχθησαν νόμιμες εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων.Από τα εκατόν εξήντα τέσσερα  (164) ταμειακώς οικονομικά ενήμερα μέλη για το 2013 ψήφισαν εξήντα οκτώ (68)…