ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρονική απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στη διαμαρτυρία του Π.Ε.ΣΥ.Θ. για τις τοποθετήσειςΥπουργείο Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΓενική Δ/νση Διοίκησης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης,Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης,Τμήμα Α΄    Σε απάντηση του από 24-09-2013 εγγράφου σας με θέμα «Διαμαρτυρία Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων σχετικά…