ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,Σας υπενθυμίζουμε τον τρόπο εξόφλησης των συνδρομών προς τον Π.Ε.ΣΥ.Θ.1. Ο διακανονισμός για την εξόφληση συνδρομών περασμένων ετών διατηρείται ως έχει (τα 1-3 έτη ανεξόφλητων συνδρομών παραμένουν ως έχουν, τα 4-6 έτη ανεξόφλητων συνδρομών μετατρέπονται σε 3 έτη συνδρομών, από…