ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (Β’ΦΑΣΗ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΑΕΠ

Προσλήψεις (Β΄Φάση) Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης       Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 35 εκπαιδευτικοί του…