ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΠΕ32-ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΑΕΠ 2014-2015 (8/12/2014)

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών  ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών στα Δημοτικά Σχολεία στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει…