ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/3/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/3/2015 Σήμερα στις 1/3/2015 διεξήχθησαν νόμιμες εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων.Από τα εκατόν τριάντα έξι (136) ταμειακώς οικονομικά ενήμερα μέλη για το 2015 ψήφισαν εξήντα (60)…