ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το νέο Δ.Σ. του Π.Ε.ΣΥ.Θ. κάλεσε τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τόσο τον οικονομικό προγραμματισμό όσο και τον προγραμματισμό δράσεων για το επόμενο έτος. Τόσο η προγραμματισμένη Γ.Σ. για το Σάββατο…