ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι στο ανοιχτό Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2015 αντί για την προγραμματισμένη Γ.Σ. (η προσέλευση μελών δεν επαρκούσε για την πραγματοποίησή της) και θεωρώντας ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται τα μέλη για τις δράσεις που προγραμματίζει να…

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. 2015

Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου να συμμετέχουν στις παρακάτω Επιτροπές του Συλλόγου. Προσκαλούμε τα μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν  να το δηλώσουν έως τις 27 Μαΐου, με την ένδειξη της επιτροπής που ενδιαφέρονται. Σημείωση: Παρακαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή ακόμα…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 2015

Ο οικονομικός διακανονισμός για την εξόφληση προηγούμενων συνδρομών (μέχρι και το 2014), όπως ψηφίστηκε από το Δ.Σ., ορίζει ότι το εξοφλητέο ποσό αφορά στην αποπληρωμή του 25% της συνολικής οφειλής. Το τελικό ποσό δεν δύναται να είναι μικρότερο από το…