ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ι.Ε.Π. ΣΤΙΣ 3/5/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Ι.Ε.Π. Στις 3-5-2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Π.Ε.ΣΥ.Θ με τις εκπροσώπους της Μονάδας «Τέχνες» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας κυρία Μουρσελά και κυρία Μυρωνάκη. Ετέθησαν όλοι οι προβληματισμοί μας για την κατάσταση που…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΣΤΙΣ 25/4/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. για συνάντηση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ύστερα από αίτημα-επιστολή του Π.Ε.ΣΥ.Θ. για συνάντηση του νέου Δ.Σ. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Τρίτη 25-4-2017 με τη σύμβουλο του Υπουργού και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Θεατρικών…