ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. ΤΗΝ KYΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. THN KYΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2017 Η εξ΄ αναβολής Γενική Συνέλευση του Π.Ε.ΣΥ.Θ. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαΐου, στις 11:00 – 3:00 μ.μ. στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν (Πεσμαζόγλου 5), που ευγενικά μας παραχωρείται ειδικά για την ημέρα εκείνη. Σημειώνουμε…