ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ32 ΣΤΙΣ ΔΥΕΠ

Προσλήψεις 3 εκπαιδευτικών ΠΕ32 στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων)  Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 8 έως και τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.  Για περισσότερες πληροφορίες εδώ