ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ32

Προσλήψεις 6 εκπαιδευτικών ΠΕ32 και μία αναβάθμιση σε πλήρους ωραρίου Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 24 έως και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.  Για περισσότερες πληροφορίες εδώ