ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αγαπητά μέλη, όσοι είστε απόφοιτοι του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών -και μόνον αυτοί, προσοχή!-, καλείστε να απαντήσετε σε ένα πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο για την προηγούμενη και την παρούσα επαγγελματική σας απασχόληση (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών). Από τα στοιχεία…