ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ32 ΚΑΙ ΠΕ18.41

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
σχετικά με την Ενοποίηση των κλάδων ΠΕ 32 και ΠΕ 18.41 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές,

Επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψιν της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, του κεντρικού εισηγητή κου Σκουρολιάκου και των βουλευτών της Ελληνικής Βουλής τα κάτωθι:

Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο άρθρο 29 παρ. 1 αρ. 29 και 30 αναφέρεται η σύσταση ενός νέου ενιαίου κλάδου ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής με την ενοποίηση των κλάδων ΠΕ 32 – Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ 18.41 – Δραματικής Τέχνης.

Σημειώνουμε πως είχαμε και πριν ένα χρόνο ως Π.Ε.ΣΥ.Θ. εντοπίσει το οξύμωρο ενός αντίστοιχου σχεδίου, καθώς είχε διαρρεύσει στον Tύπο το επικείμενο σχέδιο ενοποίησης των κλάδων στη Δευτεροβάθμια συνολικά, όπως και τώρα: βλ. ΕΔΩ

Το Τμήμα Θεάτρου Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ έχει αντιδράσει ήδη διά του Πρόεδρου του Βίκτωρα Αρδίττη (σας επισυνάπτουμε την επιστολή) και ακολούθησε και κοινή επιστολή των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης για το ζήτημα αυτό (επισυνάπτεται)

Επιτρέψτε μας λοιπόν να θέσουμε εκ νέου τα παρακάτω ζητήματα:

– Τυπικά προσόντα των κλάδων (όπως περιγράφονται στις ΚΥΑ που ιδρύουν τους κλάδους)

Αντιγράφουμε από τα αντίστοιχα ΦΕΚ για τον Κλάδο ΠΕ 32 – Θεατρικών Σπουδών (σύσταση κλάδου για τη Δευτεροβάθμια με την ΚΥΑ: ΔΥ/13934/12-1-2001 και ΦΕΚ 204, τ.Β’, 2-3-2001 και για την Πρωτοβάθμια με την ΚΥΑ 50200/Δ1, ΦΕΚ 1493, 4-5-2012) και για τον κλάδο ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης (σύσταση κλάδου στις ίδιες ΚΥΑ και ΦΕΚ).

Για τον μεν κλάδο ΠΕ 32 απαιτείται κατοχή πτυχίου σχολής Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (τα τμήματα είναι των κάτωθι ΑΕΙ: Καποδιστριακού, Πάτρας και Πελοποννήσου, και Αριστοτελείου), για τον δε Δραματικής Τέχνης πτυχίο ΤΕΙ Δραματικής Σχολής ή ισότιμων αναγνωρισμένων σχολών δραματικής τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμων πτυχίων αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ. Συμπληρώνεται ότι «η ισοτιμία των πτυχίων… της ημεδαπής θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από το ΙΤΕ» (καταργημένο από το 2003).

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι τα πτυχία και οι σπουδές των κλάδων δεν είναι «ίδια» ή ισότιμα.

Των μεν θεατρολόγων οι σπουδές πραγματοποιούνται σε καθηγητικές σχολές ΑΕΙ τετραετούς ή πενταετούς φοιτήσεως, των δεν ηθοποιών σε Δραματικές Σχολές (δημόσιες ή ιδιωτικές) τριετούς φοιτήσεως ισότιμες των ΤΕΙ.

Ο τρόπος εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών είναι οι πανελλαδικώς οριζόμενες από το κράτος αδιάβλητες πανελλαδικές εξετάσεις όλων των μαθητών Λυκείων της χώρας.

Για τις Δραματικές Σχολές, στις μεν ιδιωτικές απαιτείται εγγραφή του ενδιαφερόμενου και μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων στο τέλος της τριετίας, εξέταση από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και όχι Παιδείας. Στις δε κρατικές σχολές (Εθνικού Θεάτρου, Κρατικού Βόρειας Ελλάδας) οι ενδιαφερόμενοι εισάγονται μετά από εξετάσεις διεξαγόμενες από τον αντίστοιχο φορέα και από ξεχωριστή δική τους επιτροπή.

Τι ακριβώς λοιπόν θα ενοποιηθεί όσον αφορά τον τρόπο, την ποιότητα και το χρόνο σπουδών;

Θα εξισώσετε τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την ιδιωτική;

Η ενοποίηση των πτυχίων θα επιφέρει και εξίσωση των σπουδών και άρα και των σχολών;

Διορισμένοι εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτή την στιγμή.

Διορισμένοι Θεατρολόγοι αυτή την στιγμή είναι 64 και η πλειοψηφία αυτών πήρε μετάταξη στην Πρωτοβάθμια. Οι δε συνάδελφοι διορισμένοι ηθοποιοί είναι 5 (σύμφωνα με τα στοιχεία που κατά καιρούς έχει δώσει του Υπουργείο).

Τι εξυπηρετεί λοιπόν μία ενοποίηση, στην καλύτερη περίπτωση, 30 εργαζόμενων;

Αντικείμενο διδασκαλίας.

Τα μαθήματα που καλούμαστε να διδάξουμε στην Πρωτοβάθμια –που υποτίθεται δεν ενοποιείται– είναι αυτό της Θεατρικής Αγωγής (για τις τάξεις Α΄ – Δ΄ Δημοτικού) και στη Δευτεροβάθμια –που ενοποιείται με το νομοσχέδιο– στη μεν γενική εκπαίδευση όπου δηλώνεται ως μάθημα επιλογής το «Στοιχεία Θεατρολογίας» (από ΠΕ 32) και στα δε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία μαθήματα διαφορετικά για τον κάθε κλάδο αντικατοπτρίζοντας το διαφορετικό περιεχόμενο σπουδών και εξειδίκευσης του κάθε κλάδου.

Οι δύο αυτοί κλάδοι λοιπόν διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια διαφορετικά μαθήματα, οι διορισμένοι συνάδελφοι αμφότερων των κλάδων είναι ελάχιστοι και πλήρως αναντίστοιχοι των αναγκών έστω αυτού του επιλεγόμενου μαθήματος στο Γενικό Λύκειο, και στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά, για τα μαθήματα που μόνιμα διδάσκονται στο πλαίσιο σπουδών αυτών των σχολείων, οι διορισμένοι συνάδελφοι επίσης ελάχιστοι.

Σε επίπεδο συναδέλφων αναπληρωτών, το κάλεσμα για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών είναι κοινό για όλους τους κλάδους και για τους εν λόγω κλάδους καταρτίζονται δύο ξεχωριστοί πίνακες. Οι προσλήψεις ακολουθούν το μοντέλο της από κοινού τοποθέτησης.

Η ενοποίηση λοιπόν αφορά μόνο τη Δευτεροβάθμια ή και την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση;

Τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο θεσμικό και νομικό; Με ποιον τρόπο θα γίνουν (όταν γίνουν) διορισμοί;

Υπάρχει η πρόθεση το μέτρο αυτό να επεκταθεί και για τις περιπτώσεις των προσλήψεων και τοποθετήσεων αναπληρωτών;

Ποια κριτήρια θα ακολουθηθούν;

Θα ισχύσει ποσόστωση;

Πρόκριση ενός κλάδου έναντι του άλλου;

Ποιό μοντέλο τοποθετήσεων και αναθέσεων θα ακολουθηθεί για τους ενοποιημένους κλάδους (ΠΕ 32 και ΠΕ 18.41) τόσο στα γενικά σχολεία όσο και στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά;

Αν η πρόθεση του Υπουργείου είναι να ακολουθήσει τα ήδη υπάρχοντα οριζόμενα από τους υφιστάμενους νόμους, ποιoς ο λόγος να ενοποιηθούν οι κλάδοι;

Γιατί αυτή η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη όταν μάλιστα στην Πρωτοβάθμια, στις περιπτώσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών, υπάρχει μοντέλο ικανό και αποδοτικό και ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα;

Με ποιο σκεπτικό ονομάζεται ο μελλοντικός κοινός κλάδος Θεατρικής Αγωγής;

Παιδαγωγική επάρκεια των υπό ενοποίηση κλάδων.

Αντιγράφουμε και πάλι από το ΦΕΚ για την ίδρυση του κλάδου 18.41 Δραματικής Τέχνης ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι: και πτυχίο παιδαγωγικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Τα πανεπιστημιακά τμήματα Θεατρικών Σπουδών και Θεάτρου ανέκαθεν παρείχαν μαθήματα και εξειδίκευση στους αποφοίτους τους κατάλληλα για τη διδασκαλία του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Τα τμήματα, μάλιστα, μετά και το νόμο του 2010 που όριζε το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ως απαραίτητο προσόν διορισμού, έχουν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας αναπροσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών τους ώστε να καλύπτονται πλήρως οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες της διδακτικής του Θεάτρου.

Πώς ακριβώς σκοπεύει το Υπουργείο και η Κυβέρνηση να εξισώσει αυτή την ανομοιογένεια των εν λόγω κλάδων;

Πώς προχωρά στην ενοποίηση κλάδων που έχουν ένα τόσο διαφορετικό επιστημονικό χαρακτηριστικό απαραίτητο για τη διδασκαλία του μαθήματος του Θεάτρου στην εκπαίδευση, την παιδαγωγική επάρκεια;

Αγνοείται μήπως παραδειγματικά ότι και μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας των διπλωμάτων Δραματικής Τέχνης για τους απόφοιτους εώς το 2003 με πρόσφατο νόμο της κυβέρνησης το απαραίτητο προσόν της Παιδαγωγικής Επάρκειας δεν το κατέχουν οι εν λόγω συνάδελφοι ηθοποιοί μέσω του διπλώματός τους;

Κύριοι και κυρίες βουλευτές,

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο έχει υποσχεθεί την ίδρυση οργανικών θέσεων για τον κλάδο ΠΕ 32 και τη διεύρυνση των μαθημάτων Τέχνης σε όλα τα σχολεία της χώρας. Την ίδια στιγμή, με τις αναθέσεις μαθημάτων που το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσμοθετήσει στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κατακρημνίζονται όλες οι εξαγγελίες και δημιουργούνται σχολεία δύο ταχυτήτων με διδασκαλία άλλοτε από τους αντίστοιχους καλλιτεχνικούς πανεπιστημιακούς κλάδους και σε άλλες περιπτώσεις από τα περισσεύματα ωρών συναδέλφων δασκάλων.

Τι ακριβώς θα λύσει σε όλα τα παραπάνω στρεβλά η ενοποίηση δύο τόσο διαφορετικών κλάδων;

Η θέση του Π.Ε.ΣΥ.Θ. είναι γνωστή και έχει κατατεθεί επισήμως παρουσία και του Υπουργού Παιδείας και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής

Το υπόμνημά μας αυτό έχουν λάβει όλοι οι συμμετέχοντες βουλευτές της επιτροπής.

Τα δε Πανεπιστημιακά Τμήματα εκσυγχρονίζουν πάντα το περιεχόμενο σπουδών τους και παρέχουν στην ελληνική κοινωνία και επιστήμη ικανότατους και άξιους επιστήμονες Θεατρολόγους.

Ουδέποτε κλήθηκαν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή ο Π.Ε.ΣΥ.Θ. σε διάλογο για όλα τα παραπάνω.

Για τούτο και ζητούμε την άμεση απόσυρση του άρθρου 29, παράγραφο 29 και 30, που αφορά στην ενοποίηση των κλάδων ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών με τον κλάδο ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης.

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας κι ευελπιστούμε για τις σχετικές ενέργειές σας.

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων – Π.Ε.ΣΥ.Θ.

1 σχόλιο

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: