ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΕ32 ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πρόσληψη αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ32 στην Πρωτοβάθμια Γενική Αγωγή Η προσλαμβανόμενη οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διευθύνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 8 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.  Για περισσότερες πληροφορίες εδώ