ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. ΣΤΟ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Στις 29/3/2018 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΕΣΥΘ στο Υπουργείο Παιδείας, με βασικούς άξονες διεκδίκησης το διαχωρισμό των κλάδων ΠΕ 32 και ΠΕ 18.41, τη σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, την επαναφορά της Θεατρικής Αγωγής στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄…