ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ

Χαλάνδρι, 11-9-2018 Αγαπητοί και αγαπημένοι συνάδελφοι,Μέλη του Δ.Σ. του Π.Ε.ΣΥ.Θ.,Αγαπημένοι φίλοι, Με την παρούσα μου επιστολή παραιτούμαι από την θέση μου ως Γενική Γραμματέας του Συλλόγου μας και από μέλος του Δ.Σ. του Π.Ε.ΣΥ.Θ. Οι λόγοι είναι καθαρά προσωπικοί και…