ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ91.01-Ε’ ΦΑΣΗ

Προσλήψεις 7 εκπαιδευτικών ΠΕ91.01 στην Πρωτοβάθμια Γενική Αγωγή, 2 εκπαιδευτικών ΠΕ91.01 στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» και 1 εκπαιδευτικού ΠΕ91.01 στη Δευτεροβάθμια Γενική Αγωγή,ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για…