ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ91.01-Ζ’ ΦΑΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε προσλήψεις, που αφορούν και τους εκπαιδευτικούς ΠΕ91.01. Πιο συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται: 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ91.01 στην Πρωτοβάθμια Γενική Αγωγή ως προσωρινές αναπληρώτριες στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019», 2 εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο υλοποίησης της…