ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Η ευχαριστήρια επιστολή προς τον Σύλλογό μας από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (μη κερδοσκοπικό σωματείο), που έχει ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (1989) του ΟΗΕ.