ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ Δ.Ο.Ε. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019αρ. πρωτ.: 510/12-07-2019  Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου «Μάριος Δ. Μαυροειδής» apof_musion@yahoo.com, 6976784367 και 6944944208  Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) musgradthes@yahoo.gr  Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών…