ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 26-11-19

Αγαπητά μέλη,σας ενημερώνουμε για τις προσλήψεις αναπληρωτών που πραγματοποιήθηκαν στις 26-11-19 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.    Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 27 έως και την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και θα τοποθετηθούν με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης μέχρι…