ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6-12-2019

Αγαπητά μέλη, σας ενημερώνουμε για τις σημερινές προσλήψεις 479 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020.   Για λεπτομέρειες ανατρέξτε εδώ   Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη…