ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,  σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά στην κατάρτισηΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΙΣΧΥ. Σας παραθέτουμε το αρχείο της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 και σας καλούμε να τα μελετήσετε πολύ προσεχτικά! Για την…