ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 27-01-2020

Αγαπητά μέλη,  σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκανσήμερα (27-01-2020) 10 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου (ΠΕ 91.01) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη…