Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο θα κατατεθούν θεωρητικά κείμενα διακεκριμένων θεατρολόγων. 📑 Διαβάστε περισσότερα...