ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019. 📑 Διαβάστε περισσότερα...