ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤO ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.

Ενημέρωση για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Δ.Ι.Ε.Κ. 📑 Διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Αθήνας καλεί τους αποφοίτους του σε συνάντηση! 📑 Διαβάστε περισσότερα...