ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. 3/9/20 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προκειμένου τα σχολεία να ανοίξουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. 📑 Διαβάστε περισσότερα...