ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Δ.ΙΕΚ.

Ο διοικητικός έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων του μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ολοκληρώθηκε. 📑 Διαβάστε περισσότερα...