ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

19 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ91.01 καλούνται να ααναλάβουν υπηρεσία με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (τρίμηνες συμβάσεις). 📑 Διαβάστε περισσότερα...