ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΓΡΑΦΙΣΤΑ

Ο Π.Ε.ΣΥ.Θ. αναζητά συνεργάτη για να επιμεληθεί τα πρακτικά του Β' Θεατρολογικού Συνεδρίου και την έκδοση ενός ηλεκτρονικού τόμου (e-book). 📑 Διαβάστε περισσότερα...