ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δημοσιεύεται προκήρυξη προσλήψεων για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες με προθεσμία υποβολής έως και τις 3 Νοεμβρίου 2020. 📑 Διαβάστε περισσότερα...