ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΠ)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς που θα οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ). 📑 Διαβάστε περισσότερα...