Έκδοση προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 για τη διαδικασία κατάταξης εκπαιδευτικών

Προθεσμία: 7 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 2023 📑 Διαβάστε περισσότερα...

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019. 📑 Διαβάστε περισσότερα...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ–«Κ.Δ.Β.Μ.– ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες   Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 7070/445/16.07.2020 (ΑΔΑ: 9Γ9Ρ46ΨΖΣΠ-8ΔΟ) Απόφαση Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ανακοίνωσε σήμερα τους Αναμορφωμένους Οριστικούς Πίνακες Επιτυχόντων Υποψηφίων Εκπαιδευτών σε Ειδικότητες/Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες σύμφωνα με τις αιτήσεις…

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ 3ΕΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οριστικοί ειδικής 3ΕΑ: Εκδοση τελικών Πινάκων κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.  Σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα που έχει αναρτήσει τους σχετικούς πίνακες, μεταξύ αυτών και τα ονόματα που αφορούν τον…