ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις αιτήσεις και τις προσλήψεις αναπληρωτών.  Ενημερωθείτε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε. για τη σχολική χρονιά 2019-2020.  Ενημερωθείτε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ

Tο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) απευθύνει πρόσκληση σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κατάρτιση των ΔΙΕΚ. Ενημερωθείτε εδώ.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ91.01 – ΙΑ’ ΦΑΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις 4 αναπληρωτών εκπαιδευτικών θεατρολόγων ΠΕ91.01. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 18 Aπριλίου έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες,…

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ91.01 – Ι’ ΦΑΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 8 αναπληρωτών εκπαιδευτικών θεατρολόγων ΠΕ91.01. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε…

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ91.01 – Θ’ ΦΑΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις 5 αναπληρωτών εκπαιδευτικών θεατρολόγων ΠΕ91.01. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 15 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες,…

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ – Η’ ΦΑΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις έξι (6) αναπληρωτών εκπαιδευτικών θεατρολόγων ΠΕ91.01 και τρεις (3) αναβαθμίσεις, ήδη προσληφθέντων, σε αναπληρωτές πλήρους ωραρίου. Ενημερωθείτε από τη σελίδα του ΥΠΠΕΘ εδώ Καλοσώρισμα για τους νέους συναδέλφους και συναδέλφισσες και χρήσιμοι…

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ91.01-Ζ’ ΦΑΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε προσλήψεις, που αφορούν και τους εκπαιδευτικούς ΠΕ91.01. Πιο συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται: 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ91.01 στην Πρωτοβάθμια Γενική Αγωγή ως προσωρινές αναπληρώτριες στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019», 2 εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο υλοποίησης της…

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ91.01-ΣΤ’ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ91.01-ΣΤ' ΦΑΣΗ  Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε προσλήψεις, που αφορούν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ91.01. Πιο συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται: 12 εκπαιδευτικοί ΠΕ91.01 στην Πρωτοβάθμια Γενική Αγωγή ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019», 1…

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ91.01-Ε’ ΦΑΣΗ

Προσλήψεις 7 εκπαιδευτικών ΠΕ91.01 στην Πρωτοβάθμια Γενική Αγωγή, 2 εκπαιδευτικών ΠΕ91.01 στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» και 1 εκπαιδευτικού ΠΕ91.01 στη Δευτεροβάθμια Γενική Αγωγή,ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για…