ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Θεατρική Αγωγή για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: καλές πρακτικές για την προσωπική ανάπτυξη και την συμπερίληψη. 📑 Διαβάστε περισσότερα...