Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ για τους θεατρολόγους

Στις 27.07.2022 υπογράφει η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ το κείμενο για τους μηδενικούς διορισμούς του κλάδου ΠΕ91.01 📑 Διαβάστε περισσότερα...