Προσλήψεις Θεατρολόγων στην Εκπαίδευση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πατήστε τα εικονίδια της MS Excel για να δείτε τους πίνακες προσλήψεων που σας ενδιαφέρουν. Από τους πίνακες έχουν αφαιρεθεί όλες οι άλλες ειδικότητες εκτός από την ειδικότητα ΠΕ 91.01.

2021-2022

Α’βάθμια Εκπαίδευση

04 ΑΥΓ 2021 | Μόνιμοι διορισμοί ΠΕ91 στη Γενική Εκπαίδευση Α’βάθμια // 171 (ΠΕ91.01) + 15 (ΠΕ91.02)
26 ΑΥΓ 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 453 (453 ΑΠΩ)
27 ΣΕΠ 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών Β’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 42 (42 ΑΠΩ)
26 ΑΥΓ 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάση ΣΜΕΑΕ Α’βάθμια // 44 (44 ΑΠΩ)
27 ΣΕΠ 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)

Β’βάθμια Εκπαίδευση

26 ΑΥΓ 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάση ΣΜΕΑΕ Β’βάθμια // 3 (3 ΑΠΩ)

2020-2021

25 ΑΥΓ 2020 | Α’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 559 (559 ΑΠΩ)
18 ΣΕΠ 2020 | B’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 168 (150 ΑΠΩ + 18 ΑΜΩ)
06 ΟΚΤ 2020 | Γ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 70 (65 ΑΠΩ + 5 ΑΜΩ)
16 ΟΚΤ 2020 | Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 18* (17 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)
05 ΝΟΕ 2020 | Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 7 (6 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)
15 ΔΕΚ 2020 | Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 2 (2 ΑΜΩ)
30 ΔΕΚ 2020 | Δ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 5 (3 ΑΠΩ + 2 ΑΜΩ)
29 ΙΑΝ 2021 | Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ειδική πρόσκληση // 2 (1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)
09 ΦΕΒ 2021 | Γενική Αγωγή Α’βάθμια // 10* (9 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)
04 ΜΑΡ 2021 | Ε’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια // 7 (6 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)

25 ΑΥΓ 2020 | Α’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 41 (41 ΑΠΩ)
18 ΣΕΠ 2020 | B’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 13 (13 ΑΠΩ)
06 ΟΚΤ 2020 | Γ’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 5 (5 ΑΠΩ)
16 ΟΚΤ 2020 | Δ’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΕΑΕ // 1* (1 ΑΠΩ)
29 ΙΑΝ 2021 | Ειδική Αγωγή Α’βάθμια Ειδική πρόσκληση // 1 (1 ΑΠΩ)

* τρίμηνες συμβάσεις λόγω COVID-19

06 ΟΚΤ 2020 | Α’ φάση Γενική Αγωγή B’βάθμια // 1 (1 ΑΜΩ)
30 ΔΕΚ 2020 | Γενική Αγωγή Β’βάθμια // 1 (1 ΑΜΩ)

25 ΑΥΓ 2020 | Α’ φάση Ειδική Αγωγή B’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 3 (3 ΑΠΩ)

2019-2020

05 ΣΕΠ 2019 | Α’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 655 (655 ΑΠΩ)
28 ΣΕΠ 2019 | Β’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 49 (49 ΑΠΩ)
11 ΟΚΤ 2019 | Γ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 4 (4 ΑΠΩ)
06 ΟΚΤ 2019 | Δ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 26 (15 ΑΠΩ + 11 ΑΜΩ)
27 ΝΟΕ 2019 | Ε’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 5 (1 ΑΠΩ + 4 ΑΜΩ)
06 ΔΕΚ 2019 | ΣΤ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 47 (30 ΑΠΩ + 17 ΑΜΩ)
13 ΙΑΝ 2020 | Z’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 12 (7 ΑΠΩ + 5 ΑΜΩ +1 Αναβάθμιση σε Πλήρες)
14 ΦΕΒ 2020 | Η’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 4 (4 ΑΠΩ)

05 ΣΕΠ 2019 | Α’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΕΑΕ + ΣΜΕΑΕ // 14 ΕΑΕ (14 ΑΠΩ) 2 ΣΜΕΑΕ (2 ΑΠΩ)
28 ΣΕΠ 2019 | B’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια EAE + ΣΜΕΑΕ // 4 ΕΑΕ (4 ΑΠΩ) 8 ΣΜΕΑΕ (8 ΑΠΩ)
11 ΟΚΤ 2019 | Γ’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια EAE // 1 (1 ΑΠΩ)
28 ΦΕΒ 2020 | Δ’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια EAE + ΣΜΕΑΕ // 1 ΕΑΕ (1 ΑΜΩ) + 2 ΣΜΕΑΕ (1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)

26 ΝΟΕ 2019 | Α’ φάση Γενική Αγωγή B’βάθμια // 1 (1 ΑΜΩ)

05 ΣΕΠ 2019 | Α’ φάση Ειδική Αγωγή Β’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 1 ΕΑΕ (1 ΑΠΩ) 1 ΣΜΕΑΕ (1 ΑΠΩ)
06 ΝΟΕ 2019 | Β’ φάση Ειδική Αγωγή Β’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 1 ΣΜΕΑΕ (1 ΑΠΩ)

2017-2018

06 ΣΕΠ 2017 | Α’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 616 (616 ΑΠΩ)

06 ΣΕΠ 2017 | Α’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 16 (16 ΑΠΩ)

06 ΣΕΠ 2017 | A’ φάση Ειδική Αγωγή Β’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 3 (3 ΑΠΩ)

2016-2017

08 ΣΕΠ 2016 | Α’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 588 (588 ΑΠΩ)
11 ΟΚΤ 2016 | B’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 42 (30 ΑΠΩ + 12 ΑΜΩ)
11 ΝΟΕ 2016 | Γ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 36 (25 ΑΠΩ + 11 ΑΜΩ)
17 ΙΑΝ 2017 | Δ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 3 (3 ΑΠΩ)
17 ΦΕΒ 2017 | Ε’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 7 (5 ΑΠΩ + 2 ΑΜΩ)
03 ΜΑΡ 2017 | ΣΤ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 2 (1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)

07 ΟΚΤ 2016 | A’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 2 (2 ΑΜΩ)
23 ΔΕΚ 2016 | Β’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)
18 ΙΑΝ 2017 | Γ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 4 (4 ΑΜΩ)
24 ΙΑΝ 2017 | Δ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)
14 ΦΕΒ 2017 | Ε’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)
17 ΜΑΡ 2017 | ΣΤ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)
30 ΜΑΡ 2017 | Z’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)
05 ΜΑΙ 2017 | Η’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)

Αρέσει σε %d bloggers: