ΝΕΑ

Ο Π.Ε.ΣΥ.Θ. λειτουργεί από το 1995 ως φορέας προώθησης της θεατρικής Τέχνης και Παιδείας στην Ελλάδα. Μέλη του αποτελούν απόφοιτοι ελληνικών και ξένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Θεατρολογίας.

Σκοπός του είναι:
– η καθιέρωση της επιστήμης της Θεατρολογίας, η ενεργοποίησή της στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και η άμεση σύνδεσή της με τη σκηνική πράξη
– η καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των μελών του
– η προβολή του θεάτρου ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και κοινωνικής παρέμβασης.

Ο Π.Ε.ΣΥ.Θ. είναι τα μέλη του!

Μαζί με 3.112 ακόμα followers

Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)
Όροι χρήσης