Καλωσήρθατε στη νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου μας!
Ο Π.Ε.ΣΥ.Θ. είναι τα μέλη του!

Ο Π.Ε.ΣΥ.Θ. λειτουργεί από το 1995 ως φορέας προώθησης της θεατρικής τέχνης και παιδείας στην Ελλάδα. Μέλη του αποτελούν απόφοιτοι ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών τμημάτων θεατρολογίας.

Σκοπός του είναι:
◽ η καθιέρωση της επιστήμης της θεατρολογίας, η ενεργοποίησή της στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και η άμεση σύνδεσή της με τη σκηνική πράξη
◽ η καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των μελών του
◽ η προβολή του θεάτρου ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και κοινωνικής παρέμβασης.