Το καταστατικό του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό του Π.Ε.ΣΥ.Θ. σε μορφή PDF, πατώντας εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων», με έδρα την Αθήνα και με γραφεία στην οδό Κουμουνδούρου αρ. 25, ταχ. Κώδ. 104 37.
Δύναται να ιδρυθούν παραρτήματα του Συλλόγου σε άλλες πόλεις εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μελών, -η οποία μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως και με τη διαδικασία του επείγοντος, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος-, και με όρους και προϋποθέσεις που θα οριστούν από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΚΟΠΟΙ -ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 2°
ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του σωματείου θα είναι:

 1. Η μελέτη και εφαρμογή της θεατρικής τέχνης και επιστήμης ως μέσο για την ηθική και πνευματική ανύψωση του Πολιτισμού της Ελληνικής Κοινωνίας.
 2. Η αναβάθμιση του επιπέδου και της ποιότητας της θεατρικής τέχνης μέσα στα πλαίσια ευρύτερης έρευνας, πειραματισμού και αναζήτησης νέων επιστημονικών μεθόδων και καλλιτεχνικών λύσεων στο θεατρικό γίγνεσθαι και η με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο, ανάπτυξη και διάδοση ως Επιστήμης.
 3. Η προώθηση των:
  1. Επιστημονικής Έρευνας α) Ιστορίας Θεάτρου, β) Θεωρίας Θεάτρου, γ) Ανάλυση Θεατρικής Παράστασης, δ) Δραματολογίας.
  2. Κριτικής Θεάτρου
  3. Θεατρικής Πρακτικής (Σκηνοθεσίας, Υποκριτικής κ.λ.π)

Όπως αυτά έχουν στη θεατρική πραγματικότητα και η αξιοποίηση τους από το κοινωνικό σύνολο.

 1. Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης και συνεργασίας μεταξύ των αποφοίτων των Πανεπιστημίων, των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών και τμημάτων Θεάτρου, ιδίως σε θέματα που αφορούν την ανεύρεση και εξασφάλιση εργασίας και την επαγγελματική τους κατοχύρωση καθώς και η υλική και ηθική συμπαράσταση των πτυχιούχων – μελών του Σωματείου, όσο και των φοιτητών των τμημάτων στην προώθηση της επιστήμης της θεατρολογίας καθώς και του Πολιτισμού.
 2. Η ελεύθερη είσοδος των μελών του Συλλόγου στα θέατρα, θεατρικές εκδηλώσεις και Φεστιβάλ χωρίς εισιτήριο (Ατέλεια), ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάσκηση της Επιστημονικής και Επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 3. Η συνεργασία με θεατρικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα και εν γένει με κάθε άλλο φορέα ή ιδιώτη που ενδιαφέρεται για θέματα θεάτρου και Πολιτισμού, με τις αρμόδιες κρατικές και τοπικές αρχές και τα αντίστοιχα ιδιωτικά σωματεία και κέντρα θεάτρου για θέματα θεατρικής παιδείας και Πολιτισμού.
 4. Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και η αναγνώριση τους από πολιτειακούς και πολιτιστικούς φορείς.
 5. Η εισαγωγή του μαθήματος της θεατρικής Επιστήμης και Τέχνης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, σε όλες τις βαθμίδες, ως μέσου διαπαιδαγώγησης, ανύψωσης, ηθικής βελτίωσης και αισθητικής καλλιέργειας.
 6. Η συνεισφορά στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά πράγματα της χώρας.
 7. Η παραγωγή Θεατρικών Παραστάσεων – Εκτελέσεων.

ΑΡΘΡΟ 3°
ΜΕΣΑ

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι:

 1. Η λειτουργία Κέντρου έρευνας και πολιτισμού- όπου θα διεξάγονται εκδηλώσεις με την μορφή διαλέξεων, θα διοργανώνονται τοπικές και διεθνείς συναντήσεις, φεστιβάλ, σεμινάρια και συμπόσια και θα προβάλλονται τα πορίσματα της έρευνας και μελέτης της επιστήμης της θεατρολογίας από τα μέλη και συνεργάτες του σωματείου.
 2. Η δημιουργία αρχείου και βιβλιοθήκης, όπου θα συγκεντρώνεται τόσο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό όσο και μαγνητοσκοπημένο από πραγματοποιηθείσες παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ντοκιμαντέρ για καλλιτέχνες και ηθοποιούς κ.λ.π. Ακόμα, είναι δυνατή η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, ή και απλών εντύπων σχετικά με τα πεπραγμένα, τους προγραμματισμούς και τα ενδιαφέροντα του σωματείου, και γενικότερα η κυκλοφορία δίσκων πολυμέσων, με αντικείμενο την θεατρική ενημέρωση και κριτική.
 3. Η συγκρότηση ερασιτεχνικού ή και επαγγελματικού θιάσου με ευρεία σύνθεση για την ερμηνεία κειμένων από το παγκόσμιο δραματολόγιο, καθώς και η παραγωγή και οργάνωση παραστάσεων σε θέατρα ή και σε οποιοδήποτε πρόσφορο χώρο.
 4. Η λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου.
 5. Η ανάπτυξη σχέσεων και η συνεργασία με άλλα πνευματικά και καλλιτεχνικά σωματεία, συλλόγους, θεατρικούς οργανισμούς και αρμόδιες εκπαιδευτικές και μορφωτικές υπηρεσίες, κρατικές και μη, της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση για καλλιτεχνικά θέματα, όπως και την μετάβαση συγκροτημάτων ή μεμονωμένων επιστημόνων ή καλλιτεχνών ως προσκεκλημένων από το σωματείο, στα πλαίσια διαφόρων εκδηλώσεων.
 6. Η καθιέρωση απονομής ετήσιων βραβείων σε πρόσωπα που τιμούν και προάγουν την επιστήμη και την τέχνη του θεάτρου. Για τα βραβεία αποφασίζει Επιτροπή Μελών του Συλλόγου, που θα ορίζεται σε Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 4°
ΜΕΛΗ

 1. Μέλη του σωματείου θα γίνονται κατόπιν αιτήσεως τους, όλοι οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών και Τμημάτων Θεάτρου των Ελληνικών Πανεπιστημίων και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων του Εξωτερικού, υπό τη ρητή προϋπόθεση αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους με το αντίστοιχο ελληνικό από τον αρμόδιο κρατικό φορέα, και οι οποίοι και θα αποτελούν τα τακτικά μέλη του σωματείου.
 2. Μέλη θα γίνονται, επίσης, οι πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού, υπό τη ρητή προϋπόθεση αναγνώρισης της ισοτιμίας του πτυχίου τους με το αντίστοιχο ελληνικό, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, με αντικείμενο την επιστήμη και την τέχνη του θεάτρου, καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι και θα αποτελούν τα έκτακτα μέλη του σωματείου.
 3. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανακηρύξεως επίτιμων μελών, προσώπων που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην Επιστήμη και την Τέχνη του θεάτρου, όπως και των καθηγητών των Πανεπιστημίων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών και των Τμημάτων Θεάτρου. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται μετά από πρόταση μέλους του Συλλόγου ή του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση
 4. Φίλοι του Συλλόγου αναγνωρίζονται άνθρωποι του θεάτρου, των τεχνών και των γραμμάτων, συνεργάτες του Συλλόγου, καθώς και όσοι ενδιαφέρονται για την επιστήμη και την τέχνη του θεάτρου. Οι φίλοι ανακηρύσσονται μετά από πρόταση μέλους του Συλλόγου ή του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση.
 5. Δωρητές και ευεργέτες αναγνωρίζονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι προσφέροντες χρηματικά ποσά προς το Σύλλογο υπέρ του σκοπού αυτού ή οπωσδήποτε ενισχύοντες οικονομικά αυτόν. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να τους απονείμει και τιμητική διάκριση.

Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης, δε μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

ΑΡΘΡΟ 5°
ΕΓΓΡΑΦΗ

 1. Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μπορούν να εγγραφούν  ως μέλη του σωματείου, υποβάλλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία επισυνάπτουν, το πτυχίο τους, σύντομο βιογραφικό και υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του καταστατικού στο σύνολό του, καθώς και τους σκοπούς του σωματείου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει εάν ο αϊτών πληροί τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και κατόπιν της εγκρίσεως της αιτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο το νέο μέλος προσκαλείται για την εγγραφή του, αφού καταβάλλει την συνδρομή του, όπως αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που μπορεί, να αυξομειώνει το ύψος της με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Το νεοεισερχόμενο μέλος στο σωματείο παραλαμβάνει την «ταυτότητα μέλους» του σωματείου, στην οποία πέραν της επικόλλησης πρόσφατης φωτογραφίας του, αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του, καθώς και άλλα απαραίτητα στοιχεία του. Η ταυτότητα αυτή, η οποία έχει ενιαύσια ισχύ και ανανεώνεται με την καταβολή του ποσού της ετήσιας συνδρομής, αποτελεί απόδειξη επαγγελματικής ιδιότητας.
 4. Από την κτήση της ιδιότητάς τους, τα μέλη καταγράφονται στο γενικό μητρώο μελών, όπου αναφέρεται ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία εγγραφής, τα στοιχεία αιτήσεως της εγγραφής τους, οι μεταβολές της ιδιότητάς τους ως μέλη και η ταμειακή τους κατάστασης και χορηγείται σε αυτούς ταυτότητα.

ΑΡΘΡΟ 6°
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα μέλη τακτικά και μη είναι υποχρεωμένα:
  α). Να συμμορφώνονται πλήρως προς το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του (Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου κτλ.).
  β). Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σωματείου και να παρέχουν την αναγκαία βοήθεια, ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για την επίτευξη και πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου.
  γ). Να εκπληρώνουν έγκαιρα τις χρηματικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. Κάθε μέλος του σωματείου καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές,
  δ) Να υπακούουν στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, να αλληλοϋποστηρίζονται μεταξύ τους και να συμβάλλουν στην ηθική και πνευματική ανάπτυξη του Συλλόγου.
 2. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.
 3. Τα επίτιμα μέλη εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής της ετήσιας συνδρομής.
 4. Οι φίλοι του σωματείου εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής. Σε περίπτωση όμως που επιθυμούν την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων του συλλόγου, τότε υποχρεούνται στην καταβολή του εκάστοτε οριζόμενου ποσού, όπως αυτό ορίζεται καθ’έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα μέλη του σωματείου της ίδιας κατηγορίας έχουν ίσα δικαιώματα.
 2. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα:
  α) να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον είναι ταμειακός τακτοποιημένα.
  β) Να λαμβάνουν γνώση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και να λαμβάνουν το λόγο από τον Πρόεδρο.
  γ) Να εκθέτουν εγγράφως τις απόψεις τους σε οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου όπως και σε οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του.
 3. Τα έκτακτα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όχι ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
 4. Τα Επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Επίσης, δικαιούνται να εκφράζουν τις απόψεις τους και πεποιθήσεις, προφορικά και εγγράφως προς τη Διοίκηση του σωματείου, η οποία και θα αναγιγνώσκει τα σχετικά έγγραφα κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων ή θα μεταφέρει τις απόψεις τους, εάν κρίνεται αυτό αναγκαίο.
 5. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν, αφού προηγηθεί αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο που υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του και αφού έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμείς τους υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8°
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Ένα μέλος είναι δυνατό να διαγραφεί: α). Όταν καθυστερεί την καταβλητέα εισφορά του, για διάστημα πλέον των τεσσάρων ετών, εφόσον προηγηθεί έγγραφη ενημέρωσή του, που θα δηλώνει την αιτία της διαγραφής και θα δίνει τη δυνατότητα συμβιβασμού του χρέους, αν το μέλος το ζητήσει μετά από έγγραφη αίτησή του. Σε τυχόν καθυστέρηση της οριζόμενης εισφοράς, πλέον των δύο ετών θα σταματά η αποστολή του ενημερωτικού υλικού εκ μέρους του συλλόγου και δε θα μπορεί να συμμετάσχει ενεργά  σε καμία δραστηριότητα του Συλλόγου, εάν δεν ταχτοποιήσει πρώτα τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Το διαγραφέν για τον ανωτέρω λόγο μέλος δύναται να επανεγγραφεί εφόσον καταβάλλει το σύνολο των μέχρι του σημείου διαγραφής του οφειλών.

β). Όταν συμμετέχει σε δραστηριότητες που ανταγωνίζονται και βλάπτουν τους σκοπούς και τη φήμη του σωματείου, γ). Όταν επανειλημμένα αρνείται να συνεισφέρει στους σκοπούς και στις δραστηριότητες του σωματείου ή στη διοργάνωση κάποιας εκδήλωσης.

 1. Μέλος του Συλλόγου του οποίου η διαγωγή απεδείχθη ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια του σωματείου και με τους σκοπούς του, -όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, υπό στοιχεία β και γ-, ή εξαιτίας άλλου σπουδαίου λόγου σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ., λαμβανομένης με πλειοψηφία των 3/5 των μελών.
 2. Η απόφαση για διαγραφή του μέλους γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός οκτώ [8] ημερών από τη λήψη της, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα αναφερόμενα δικαιώματά του σύμφωνα με το άρθρο 88 Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΟΡΟΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9°
ΠΟΡΟΙ

 1. Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται. σε τακτικούς και έκτακτους.
 2. Οι τακτικοί είναι οι ετήσιες συνδρομές και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών. Τις συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής ορίζει και επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, που μπορεί να αυξομειώνει. το ύψος τους με αιτιολογημένη απόφαση του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των μελών του και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Έκτακτοι πόροι είναι:
  α. Έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  β. Προσφορές, δωρεές, χορηγίες, ευεργεσίες, κληροδοτήματα και κληρονομιές. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δίδονται υπό συγκεκριμένους όρους, για την αποδοχή τους ή μη αποφασίζει η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική  εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  γ. Εισπράξεις από εράνους και λαχεία.
  δ. Εισπράξεις από τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που προγραμματίζει ο Σύλλογος.
  ε. Κάθε έσοδο, που προέρχεται από τη διαχείριση της περιουσίας του σωματείου.
  στ. Επιχορηγήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού και της αλλοδαπής. Για την αποδοχή τους ή μη αποφασίζει η Γενική  Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Οι εισπράξεις, που προέρχονται από τους πόρους αυτούς κατατίθενται όλες, εκτός από πάγιο ποσό που κρατεί στο Ταμείο ο Ταμίας για τις έκτακτες και εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του σωματείου, σε υποκατάστημα Τράπεζας που επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και αναλαμβάνονται από τον Ταμία του, πάντοτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Οι δωρεές και οι κληρονομιές γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονομιές γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

ΑΡΘΡΟ 10°
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 1. Η διαχειριστική περίοδος του σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
 2. Κάθε χρόνο συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση ο προϋπολογισμός του σωματείου, στον οποίο εμφαίνονται λεπτομερώς τα έσοδα και οι δαπάνες του.
 3. Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση ο απολογισμός της διαχείρισης του προηγούμενου λογιστικού έτους και ο προϋπολογισμός του επόμενου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΡΘΡΟ 11°

ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του σωματείου είναι: 1. Η Γενική Συνέλευση, 2. το Διοικητικό Συμβούλιο και 3. η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 12°
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Το κυρίαρχο όργανο του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του. Αυτή αποτελεί εσωτερικό όργανο του σωματείου και δεν το εκπροσωπεί εξωτερικά απέναντι στους τρίτους. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες.

ΑΡΘΡΟ 13°
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο υποχρεωτικά, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρό του, εντός του διμήνου Ιανουάριου – Φεβρουάριου.
 2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α). Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, β). Εκλογή των μελών του Δ.Σ. (κάθε διετία ως κατωτέρω με μυστική ψηφοφορία), γ) έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου λήξαντος έτους, ήτοι του Ισολογισμού και λογιστικού απολογισμού, δ) έγκριση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, ε) για κάθε ζήτημα που φέρεται προς συζήτηση και έχει  σχέση με τους σκοπούς του Συλλόγου, και την ευρύτερη συνεργασία και συμμετοχή με άλλους παρεμφερείς συλλόγους και σωματεία καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την πολιτιστική πραγματικότητα..
 3. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τον πρόεδρο της Γενική Συνέλευσης, ο οποίος εκλέγεται με την έναρξη της Γ ενικής Συνέλευσης από τα παρόντα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 14°
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εκτάκτως συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, ή η Εξελεγκτική Επιτροπή, ή όταν το ζητήσει αυτό το 1/4 των μελών του σωματείου, που έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις και έχουν δικαίωμα ψήφου, με αιτιολογημένη έγγραφη αίτησή τους, στην οποία αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε [15] ημέρες από την παραλαβή της αιτήσεως.
Αν η διοίκηση δε συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ή αρνηθεί να αναγράψει θέμα που ζητήθηκε από τα μέλη στην ημερήσια διάταξη σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο του παρόντος, μπορούν οι αιτούντες να τη συγκαλέσουν μετά από εξουσιοδότησή τους από δικαστική απόφαση, που ορίζει και τον  Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, ή να εξαναγκασθεί σε αυτό δικαστικά, είτε από την προϊστάμενη αρχή εξουσιοδοτημένη για αυτό, αφού προηγουμένως τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 15°
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η πρόσκληση των μελών είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται η ημέρα, η ώρα,   ο τόπος της συνεδρίασης, τα προς συζήτησιν θέματα καθώς και η μνεία πως αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα, δέκα  [10]  ημέρες τουλάχιστον πριν της ορισθείσης ημερομηνίας της  Γενική  Συνελεύσεως. Η γνωστοποίηση της Γ.Σ., γίνεται επίσης με την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στα γραφεία του Συλλόγου.
 2. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω νόμιμη διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και εμφανισθεί η πλειοψηφία των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής χωρίς να διαμαρτυρηθούν για αυτό, θεραπεύεται η έλλειψη.

ΑΡΘΡΟ 16°
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως έχουν τα μέλη, εφόσον δε συντρέχει στο πρόσωπό τους περίπτωση του άρθρου οκτώ [8] του παρόντος. Ταμειακή τακτοποίηση είναι δυνατή και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Συνέλευσης, οπότε τα μέλη έχουν δυνατότητα να ψηφίσουν.
 2. Αντιπροσώπευση μέλους στην Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατή.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΡΤΙΑ

 1. Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκεται το 1/2 του όλου αριθμού των μελών που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτή.
 2. Μη επιτυγχανομένης της απαρτίας κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση ορίζεται νέα μετά επτά [7] ημέρες από την πρώτη, χωρίς νέα πρόσκληση, επειδή ισχύει η πρόσκληση για την πρώτη συνέλευση, η οποία νέα Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι. βρίσκεται σε απαρτία όποιος κι αν είναι ο αριθμός των μελών, που δικαιούνται να συμμετέχουν.
 3. Τη συνεδρίαση τη διευθύνει ο πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται από τη Γ ενική Συνέλευση. Θέτει σαφώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δίδει το λόγο κατά σειρά αιτήσεως και προβάλλει τα τυχόν αναφυόμενα ζητήματα.

ΑΡΘΡΟ 18°
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του παρελθόντος έτους, του διαχειριστικού απολογισμού και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, η δε Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει έκθεση περί χρηματικής διαχειρίσεως του λήξαντος έτους.
 2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 3. Κάθε ψηφοφορία, που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, προσωπικά εν γένει θέματα και λήψη αποφάσεων επί τούτων, είναι μυστική. Για κάθε άλλο ζήτημα η ψηφοφορία είναι φανερή, με ανάταση της χειρός.

ΑΡΘΡΟ 19°
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται και συντάσσονται από τον Γραμματέα  του  Δ.Σ.,  υπογράφονται  δε  από  τον  Πρόεδρο  αυτής  και  τον   Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 20°
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για δύο (2) έτη, κατά σειρά επιτυχίας.
 2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί μέχρι την παρέλευση των δύο ετών για τη διάρκεια των οποίων εξελέγη, και μάλιστα μέχρι την ανάληψη από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των καθηκόντων του, που πρέπει να γίνει μέσα  σε ένα μήνα από την τακτική Γ ενική Συνέλευση, που το εξέλεγξε.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και τα μέλη.
 4. Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και κατά συνέπεια δε λαμβάνουν μισθό ή άλλη αμοιβή.
 5. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει διετής. Σε περίπτωση αποχωρήσεως μέλους, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά.

ΑΡΘΡΟ 21°
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δέκα πέντε [15] ημέρες από τις αρχαιρεσίες υπό την προεδρία του μέλους, που πλειοψήφησε, το οποίο καλεί και τα υπόλοιπα μέλη και συγκροτείται σε σώμα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται κατ’ ευθείαν, με άμεση μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση και είναι ο πρώτος και δεύτερος πλειοψηφίσας, αντίστοιχα. Ανάμεσα στα εκλεγέντα μέλη και δια μυστικής ψηφοφορίας εκλέγονται οι: Γραμματέας, Ταμίας, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
 2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παρευρίσκονται τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ., συντάσσεται δε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να παραδώσει και έκθεση των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 22°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε υπόθεση, που αφορά τη διοίκηση του συλλόγου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός εκείνων, για τις οποίες είναι αρμόδια αποκλειστικά η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23°
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως δύο τουλάχιστον μελών του.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά τουλάχιστον το μήνα και ευρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον  μέλη του.
 3. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αυτοδικαίως αντικαθίσταται με αναπληρωματικό.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει: α). Να είναι συντονιστικό όργανο επικοινωνίας όλων των μελών και φίλων, β). Να βοηθάει στην με κάθε μέσο ανάπτυξη της βοήθειας και αλληλοϋποστήριξης ιδιαίτερα των νέων τακτικών μελών σε επαγγελματικά θέματα και να διατηρεί συχνή επαφή και επικοινωνία μεταξύ των μελών του και των άλλων παρεμφερών σωματείων.
 5. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο ή κάποιο μέλος του παραβεί το νόμο ή το καταστατικό ή δεν επιδείξει την πρέπουσα δραστηριότητα – περισσότερο δε εάν βλάψει τα συμφέροντα του Συλλόγου, θα διαγράφεται και θα αντικαθίσταται από τον πρώτο (1) αναπληρωματικό, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 3/5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για το θέμα αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως τουλάχιστον 15 μελών, αρχικά, ο οποίος όμως θα αυξάνεται μελλοντικά,  ύστερα από κάθε εκατοντάδα [100] μελών. Η απόφαση ανακλήσεως ή αποβολής κοινοποιείται σε μέλος ή στον πρόεδρο του Συλλόγου με την επιμέλεια του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου – εντός 8 ημερών, προς άσκηση των στο άρθρο 88 Α.Κ. αναφερομένων δικαιωμάτων του.
 6. Κατά τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε έγγραφο ανακοίνωση περί των πεπραγμένων του λήξαντος έτους, περί της περιουσίας την οποία έχει ο Σύλλογος και γενικότερα υποβάλλει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και εγκρίνει κάθε απαιτούμενη δαπάνη.

ΑΡΘΡΟ 24°
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον πάσης αρχής και δικαστηρίων γενικά αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προσκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους, δίδει και αφαιρεί τον λόγο εις τους αιτούντες κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκεί έλεγχο επί της διαχειρίσεως του Ταμείου και των ενεργειών του Γραμματέα. Παρακολουθεί τις εισπράξεις και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, που όμως χρήζουν μεταγενέστερης έγκρισης από  το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απών λόγω κωλύματος,  τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και εάν και αυτός κωλύεται κάθε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25°
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΕΦΟΡΟΣ

 1. Ο Γραμματέας τηρεί τα Μητρώα των μελών του σωματείου, τα βιβλία πρακτικών, Δωρητών και Ευεργετών, το Πρωτόκολλο, τη Σφραγίδα και. το Αρχείο του Συλλόγου και συντάσσει τα πρακτικά. Εάν αυτός κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος της αλληλογραφίας και κρατά την επαφή με τα μέλη και  συνεννοείται μετις Αρχές και τους φορείς,  που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 26°
ΤΑΜΙΑΣ

 1. Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία που έχουν σχέση με το Ταμείο του σωματείου, όπως το βιβλίο ταμείου, το βιβλίο εσόδων και εξόδων και τα αναλυτικά δελτία κατά θέμα με τα σχετικά δικαιολογητικά τους. Φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών και πόρων του σωματείου και γενικά μεριμνά και ενεργεί για τα δικαιώματά του. Τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και φροντίζει για την τοποθέτηση και εξασφάλιση των κεφαλαίων του Συλλόγου σύμφωνα με τις εκάστοτε λαμβανόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 2. Ο Ταμίας δεν εκτελεί καμία πληρωμή χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υπεύθυνος προσωπικά για κάθε απώλεια χρημάτων ή για κάθε άλλη οικονομική ατασθαλία. Εάν αυτός κωλύεται τον αναπληρώνει ο ειδικά για το σκοπό αυτό οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Για κάθε ανάληψη κατατεθειμένων χρημάτων, απαιτείται σύμπραξη του Προέδρου και του Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 27°
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια. Ο πρώτος σε ψήφους είναι ο Πρόεδρός της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και υποβάλλει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση με παρατηρήσεις της, κατά τον ετήσιο απολογισμό ή προϋπολογισμό.
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28°
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη οποιουδήποτε οργάνου του Συλλόγου υποβάλλουν εγγράφως υποψηφιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον επτά [7] ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τους υποψηφίους.

Κατάλογος των υποψηφίων διανέμεται κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών στα μέλη, τα οποία κατά την ψηφοφορία ψηφίζουν με ενιαίο ψηφοδέλτιοτα κατά την απόλυτη προτίμηση τους μέλη μέχρι επτά [7] συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου.

Το ψηφοδέλτιο σφραγισμένο εντός φακέλου, το ρίπτουν σε σφραγισμένη κάλπη ενώπιον της ειδικά προς τούτο συγκροτούμενης τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

 1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με φανερή ψηφοφορία την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι. Ο αρχαιότερος από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, εκτελεί χρέη Προέδρου της. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία της εκλογής, αποφασίζει για κάθε ένσταση και διαφυλάσσει το κύρος της εκλογικής διαδικασίας.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, που αρχίζει όπως ορίζει το πρόγραμμα, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, καταμετρά τα ψηφοδέλτια αριθμώντας τα και μονογράφοντάς τα, συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και ανακηρύσσει επιτυχόντες τους πλειοψηφίσαντες και τέλος, κηρύσσει τη συνέλευση περαιωμένη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ


ΑΡΘΡΟ 29°
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το Οικονομικό έτος άρχεται από την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 30°
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Ο τρόπος κατάθεσης και ανάληψης των χρημάτων, θα καθοριστεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31°
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος έχει δική του κυκλοειδή σφραγίδα, αναγράφουσα τις λέξεις και σήμα που θα καθορισθούν από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32° ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κάθε τροποποίηση του παρόντος θα πρέπει να γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη, που δικαιούνται να συμμετάσχουν και με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 33°
ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Ο Σύλλογος διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Ο Σύλλογος διαλύεται εάν τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα.
 3. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου, η περιουσία του διατίθεται υπέρ των ελληνικών πανεπιστημίων που διαθέτουν τμήματα σχετικά με την Επιστήμη και την Τέχνη του θεάτρου ή και σε σχετικούς με τη δράση του Συλλόγου φορείς.

ΑΡΘΡΟ 34°
ΙΔΡΥΤΕΣ

Ιδρυτές του Συλλόγου θεωρούνται οι κατά το αρχικό Καταστατικό ψηφίσαντες και υπογράψαντες.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα μετά τις τροποποιήσεις, εγκρίθηκε σήμερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 11 Φεβρουάριου 2007

Αρέσει σε %d bloggers: