Προσλήψεις Θεατρολόγων στην Εκπαίδευση

Προσλήψεις Θεατρολόγων στην Εκπαίδευση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πατήστε τα εικονίδια της MS Excel για να δείτε τους πίνακες προσλήψεων που σας ενδιαφέρουν. Από τους πίνακες έχουν αφαιρεθεί όλες οι άλλες ειδικότητες εκτός από την ειδικότητα ΠΕ 91.01.

2022-2023 | Προσλήψεις ΠΕ91.01 (μέχρι στιγμής) : 718

Α’βάθμια Εκπαίδευση
708 Προσλήψεις ΠΕ91.01 (μέχρι στιγμής)
(644 Αναπληρωτές στη Γενική Αγωγή, 64 Αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή)
(693 Αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου, 15 Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου)

26 ΑΥΓ 2022 | Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 500 (500 ΑΠΩ)
30 ΣΕΠ 2022 | Προσλήψεις αναπληρωτών Β’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 88 (88 ΑΠΩ)
01 NOE 2022 | Προσλήψεις αναπληρωτών Γ’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 30 (24 ΑΠΩ + 6 ΑΜΩ)
18 NOE 2022 | Προσλήψεις αναπληρωτών Δ’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 8 (5 ΑΠΩ + 3 ΑΜΩ)
21 ΦΕΒ 2023 | Προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 10 (7 ΑΠΩ + 3 ΑΜΩ)
22 ΜΑΡ 2023 | Προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 8 (5 ΑΠΩ + 3 ΑΜΩ)

26 ΑΥΓ 2022 | Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 64 (64 ΑΠΩ)

Β’βάθμια Εκπαίδευση
10 Προσλήψεις ΠΕ91.01 (μέχρι στιγμής)
(5 αναπληρωτές στη Γενική Αγωγή, 5 αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή)
(9 Αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου, 1 Αναπληρωτής Μειωμένου Ωραρίου)

26 ΑΥΓ 2022 | Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Β’βάθμια // 3 (3 ΑΠΩ)
30 ΣΕΠ 2022 | Προσλήψεις αναπληρωτών Β’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Β’βάθμια // 1 (1 ΑΠΩ)
21 ΦΕΒ 2023 | Προσλήψεις αναπληρωτών Β’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Β’βάθμια // 1 (1 ΑΜΩ)

26 ΑΥΓ 2022 | Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Β’βάθμια // 4 (4 ΑΠΩ)
30 ΣΕΠ 2022 | Προσλήψεις αναπληρωτών Β’ φάση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Β’βάθμια // 1 (1 ΑΠΩ)

2021-2022

Α’βάθμια Εκπαίδευση
συνολικός αριθμός προσλήψεων ΠΕ91.01: 725
(171 μόνιμοι, 508 αναπληρωτές στη γενική αγωγή, 46 αναπληρωτές στην ειδική αγωγή)

04 ΑΥΓ 2021 | Μόνιμοι διορισμοί ΠΕ91 στη Γενική Εκπαίδευση Α’βάθμια // 171 (ΠΕ91.01) + 15 (ΠΕ91.02)
26 ΑΥΓ 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 453 (453 ΑΠΩ)
27 ΣΕΠ 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών Β’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 42 (42 ΑΠΩ)
27 ΣΕΠ 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)
10 NOE 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών Δ’ φάση Γενικής Εκπαίδευσης Α’βάθμια // 4 (4 ΑΠΩ)
08 ΔΕΚ 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής Αγωγής // 1 (1 ΑΠΩ)
17 ΙΑΝ 2022 | Προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης // 7* (7 ΑΠΩ)

26 ΑΥΓ 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάση ΣΜΕΑΕ Α’βάθμια // 44 (44 ΑΠΩ)
26 NOE 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής // 1* (1 ΑΠΩ)
17 ΙΑΝ 2022 | Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής // 1* (1 ΑΠΩ)

* τρίμηνες συμβάσεις λόγω COVID-19

Β’βάθμια Εκπαίδευση
συνολικός αριθμός προσλήψεων ΠΕ91.01: 3

26 ΑΥΓ 2021 | Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάση ΣΜΕΑΕ Β’βάθμια // 3 (3 ΑΠΩ)

2020-2021

Α’βάθμια Εκπαίδευση
συνολικός αριθμός προσλήψεων ΠΕ91.01: 909

25 ΑΥΓ 2020 | Α’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 559 (559 ΑΠΩ)
18 ΣΕΠ 2020 | B’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 168 (150 ΑΠΩ + 18 ΑΜΩ)
06 ΟΚΤ 2020 | Γ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 70 (65 ΑΠΩ + 5 ΑΜΩ)
16 ΟΚΤ 2020 | Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 18* (17 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)
05 ΝΟΕ 2020 | Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 7 (6 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)
15 ΔΕΚ 2020 | Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 2 (2 ΑΜΩ)
30 ΔΕΚ 2020 | Δ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 5 (3 ΑΠΩ + 2 ΑΜΩ)
29 ΙΑΝ 2021 | Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ειδική πρόσκληση // 2 (1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)
09 ΦΕΒ 2021 | Γενική Αγωγή Α’βάθμια // 10* (9 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)
04 ΜΑΡ 2021 | Ε’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια // 7 (6 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)

25 ΑΥΓ 2020 | Α’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 41 (41 ΑΠΩ)
18 ΣΕΠ 2020 | B’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 13 (13 ΑΠΩ)
06 ΟΚΤ 2020 | Γ’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 5 (5 ΑΠΩ)
16 ΟΚΤ 2020 | Δ’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΕΑΕ // 1* (1 ΑΠΩ)
29 ΙΑΝ 2021 | Ειδική Αγωγή Α’βάθμια Ειδική πρόσκληση // 1 (1 ΑΠΩ)

* τρίμηνες συμβάσεις λόγω COVID-19

Β’βάθμια Εκπαίδευση
συνολικός αριθμός προσλήψεων ΠΕ91.01: 5

06 ΟΚΤ 2020 | Α’ φάση Γενική Αγωγή B’βάθμια // 1 (1 ΑΜΩ)
30 ΔΕΚ 2020 | Γενική Αγωγή Β’βάθμια // 1 (1 ΑΜΩ)

25 ΑΥΓ 2020 | Α’ φάση Ειδική Αγωγή B’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 3 (3 ΑΠΩ)

2019-2020

05 ΣΕΠ 2019 | Α’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 655 (655 ΑΠΩ)
28 ΣΕΠ 2019 | Β’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 49 (49 ΑΠΩ)
11 ΟΚΤ 2019 | Γ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 4 (4 ΑΠΩ)
06 ΟΚΤ 2019 | Δ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 26 (15 ΑΠΩ + 11 ΑΜΩ)
27 ΝΟΕ 2019 | Ε’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 5 (1 ΑΠΩ + 4 ΑΜΩ)
06 ΔΕΚ 2019 | ΣΤ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 47 (30 ΑΠΩ + 17 ΑΜΩ)
13 ΙΑΝ 2020 | Z’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 12 (7 ΑΠΩ + 5 ΑΜΩ +1 Αναβάθμιση σε Πλήρες)
14 ΦΕΒ 2020 | Η’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 4 (4 ΑΠΩ)

05 ΣΕΠ 2019 | Α’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΕΑΕ + ΣΜΕΑΕ // 14 ΕΑΕ (14 ΑΠΩ) 2 ΣΜΕΑΕ (2 ΑΠΩ)
28 ΣΕΠ 2019 | B’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια EAE + ΣΜΕΑΕ // 4 ΕΑΕ (4 ΑΠΩ) 8 ΣΜΕΑΕ (8 ΑΠΩ)
11 ΟΚΤ 2019 | Γ’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια EAE // 1 (1 ΑΠΩ)
28 ΦΕΒ 2020 | Δ’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια EAE + ΣΜΕΑΕ // 1 ΕΑΕ (1 ΑΜΩ) + 2 ΣΜΕΑΕ (1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)

26 ΝΟΕ 2019 | Α’ φάση Γενική Αγωγή B’βάθμια // 1 (1 ΑΜΩ)

05 ΣΕΠ 2019 | Α’ φάση Ειδική Αγωγή Β’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 1 ΕΑΕ (1 ΑΠΩ) 1 ΣΜΕΑΕ (1 ΑΠΩ)
06 ΝΟΕ 2019 | Β’ φάση Ειδική Αγωγή Β’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 1 ΣΜΕΑΕ (1 ΑΠΩ)

2017-2018

06 ΣΕΠ 2017 | Α’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 616 (616 ΑΠΩ)

06 ΣΕΠ 2017 | Α’ φάση Ειδική Αγωγή Α’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 16 (16 ΑΠΩ)

06 ΣΕΠ 2017 | A’ φάση Ειδική Αγωγή Β’βάθμια ΣΜΕΑΕ // 3 (3 ΑΠΩ)

2016-2017

08 ΣΕΠ 2016 | Α’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 588 (588 ΑΠΩ)
11 ΟΚΤ 2016 | B’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 42 (30 ΑΠΩ + 12 ΑΜΩ)
11 ΝΟΕ 2016 | Γ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 36 (25 ΑΠΩ + 11 ΑΜΩ)
17 ΙΑΝ 2017 | Δ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 3 (3 ΑΠΩ)
17 ΦΕΒ 2017 | Ε’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 7 (5 ΑΠΩ + 2 ΑΜΩ)
03 ΜΑΡ 2017 | ΣΤ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια Ενιαίου Τύπου // 2 (1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ)

07 ΟΚΤ 2016 | A’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 2 (2 ΑΜΩ)
23 ΔΕΚ 2016 | Β’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)
18 ΙΑΝ 2017 | Γ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 4 (4 ΑΜΩ)
24 ΙΑΝ 2017 | Δ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)
14 ΦΕΒ 2017 | Ε’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)
17 ΜΑΡ 2017 | ΣΤ’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)
30 ΜΑΡ 2017 | Z’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)
05 ΜΑΙ 2017 | Η’ φάση Γενική Αγωγή Α’βάθμια ΔΥΕΠ // 1 (1 ΑΜΩ)

Αρέσει σε %d bloggers: