Επιστολή Π.Ε.ΣΥ.Θ.: Σύσταση οργανικών θέσεων θεατρολόγων

Φοιτητές, άνεργοι θεατρολόγοι, αναπληρωτές, διορισμένοι πολλά έτη, νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί υπογράφουν την επιστολή του Π.Ε.ΣΥ.Θ. για τη σύσταση οργανικών θέσεων! 📑 Διαβάστε περισσότερα...

16-23 Αυγούστου οι αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Μια εβδομάδα προθεσμία δίνει το Υπουργείο Παιδείας για την κατάθεση αιτήσεων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 📑 Διαβάστε περισσότερα...

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ για τους θεατρολόγους

Στις 27.07.2022 υπογράφει η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ το κείμενο για τους μηδενικούς διορισμούς του κλάδου ΠΕ91.01 📑 Διαβάστε περισσότερα...

Επιστολή Θεατρολόγων Κρήτης για τους μηδενικούς διορισμούς

Ένα κείμενο από τους Θεατρολόγους Κρήτης για το παρόν της διδασκαλίας της Θεατρικής Αγωγής στην Εκπαίδευση. 📑 Διαβάστε περισσότερα...

Ειδική Αγωγή: Διορισμός και Προσωρινοί Πίνακες

Οι προσωρινοί πίνακες από τον ΑΣΕΠ για την 3ΕΑ/2022 και ο διορισμός μιας συναδέλφου ΠΕ91.01 στην Ειδική Αγωγή. 📑 Διαβάστε περισσότερα...

Οι Ερωτήσεις/Αναφορές στη Βουλή το 2022 για τους Θεατρολόγους (συγκεντρωτικό)

Η σελίδα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για κάθε νέα κίνηση που γίνεται από Βουλευτές του κοινοβουλίου. 📑 Διαβάστε περισσότερα...

Λήξη Λειτουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 έχει οριστεί η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 📑 Διαβάστε περισσότερα...